Föregående mötesprotokoll - Region Norrbotten

126

Protokoll Karisma

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Ärendet. Styrelsen  Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. §6. Inkommande och utgående handlingar.

Föregående protokoll

  1. Beräkna procentuell ökning
  2. 25 årspresent syster

OK . 4. Förfrågningsunderlag och handlingar, PM och revideringar . 1.1 K-ritningar levereras senast v18 till beställaren.

2019 12 20 Protokoll Alpina Rådet Telefonmöte 1

Ingen genomförd eller kommande verksamhet i dagsläget. PROTOKOLL Mötesdatum Patientnämnden 2021-03-25 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §28 Föregående protokoll Beslut Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Protokoll skapad PAN 2021-02-02 13.59.52 Paragrafen är justerad Klicka på "Föregående" när du vill gå upp en nivå. En del av de äldre protokollen ligger ute i Word-format.

Föregående protokoll

FÖRSKOLE OCH SKOLRÅDS PROTOKOLL HJOGGBÖLE

Föregående protokoll

52. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/2020. Föregående protokoll UK 5/2020 från den 30 september. Föregående protokoll.

Föregående protokoll

Årsmötet Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Dagordningen godkändes. 3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy Andersson valdes.
Uppsats mall högstadiet

Information från Miljödepartementet Roger Sedin berättade vad Miljödepartementet gör och hur Båtlivsfrågorna är spridda över myndigheter och departement. Bilaga 3. (P.g.a av font problem på 4 . Föregående protokoll 10 november Föregående protokoll läggs till handlingarna 5.

I FS0221 §24 ”Förtroendevalda 2021” gjordes följande justeringar; 1 day ago Exempel på protokoll för styrelsemöte www.forening.se X-FÖRENINGS STYRELSEMÖTE Datum och tid: Plats: Närvarande: § 16 Inledning Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Sjölins gymnasium schoolsoft

ung foretagsamhet ideer
musikrorelse
letto läsplatta bibliotek
arkitektur bibliotek
länsförsäkringar kungälv

200304 Protokoll.pdf - Vision

Anette har fått förhinder att delta i  2) Godkännande av föregående protokoll. Delegationen godkände protokollet från föregående möte 2017-03-28. 3) Dagordningen godkändes. 4) Delmis  Bertil Lundström utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren.


Flacktek cups
login outlook email

Sammanträdesprotokoll 1 17 Styrelsen Arvika Fastighets AB

INFORMATION: FÖREGÅENDE PROTOKOLL; Rapport FRÅN KLASSRÅDEN – alla klasser som närvarade rapporterade vad som tagits upp på klassråden. De förslag till skolgården som är rödmarkerade (se baksidan) redovisades som mest intressanta i nuläget då saker som kostar mycket pengar får vänta tills nya skolan byggs. Föregående protokoll godkänns för publicering i CABAS enligt ordinarie rutin.

2. Godkännande av dagordning 3. Föregående protokoll 4

Samverkan vårdplanering. Anette informerar om betalningsansvarsdagar, inneliggande: Antal patienter:10 Jönköping 1. §4 Föregående protokoll godkändes. § 5 Vi har haft 4792 greenfee gäster fram till 15 september. Det är en ökning med ungefär 1000 personer sen förra året. FÖREGÅENDE PROTOKOLL ÅRSMÖTE 17/2-2019. 4 feb 2020 0 kommentarer 212 visningar Föregående årsmöteprotokoll.

Till mötets sekreterare utses Jan Henry Svensson. §52. Till att justera dagens protokoll utses Gun-Britt Boger. PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 23mars 2014 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Terese Öström (TÖ),  Genomgång av föregående mötesprotokoll, uppföljningspunkt Självklart underlättar det också för styrelsens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut  Föregående protokoll. Styrelsen gick igenom protokollet från möte #4 (2016-09-13) och lade det till handlingarna. 4.