Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen pdf

3133

Astma Kol Utbildning 2021 - Gitarowy Trzęsacz

E-tjänster. Lediga jobb, utannonserade tjänster; person. Ansvarig: Stadsdirektören. mail. Hantering av personuppgifter. phone. Kontakta oss.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Rope access seat
  2. Moms england import
  3. Deltid barn 12 år kommunal
  4. Vindkraftstekniker utbildning sundsvall

För barnmorskor Specialist­sjuksköterske­programmet - distrikts­sköterska. Programmet ger kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i alla åldrar och varierande hälso- och sjukdomstillstånd. Se hela listan på uu.se Arbetsuppgifterna för en Distriktssköterska varierar mycket beroende på i vilken verksamhet du är anställd. Det är ett självständigt arbete där det är viktigt att kunna samarbeta, men också att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett etiskt, holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt.

Barnmorskan - Svenska Barnmorskeförbundet

- Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Kirurgisk vård - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2021

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska och fil.dr. Hon arbetar som lektor vi Läs mer  Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning. 48. Bilaga 4: mot distriktssköterska vanligast (18 lärosäten), följt av inriktning mot vård av äldre (14)   Kompetensbeskrivning. Specialiteten allmänmedicin hembesök som verktyg kräver också förmåga att samarbeta med distriktssköterska, hemtjänst och.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Det lockade Matheus Kerttula till utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska vid Luleå tekniska universitet Är du distriktssköterska och vill arbete 50% i Hylte fram till mitten på juni?
Retroaktivt underhållsbidrag

Kontakt. Postadress: Medicinska Fakulteten HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa Ingång 75/76/78 plan 12/13/14 581 83 Linköping Denna utbildning vänder sig till dig som vill möta människor i livets olika skeden och samverka med andra yrkesprofessioner. Efter utbildningen till distriktssköterska kommer du att kunna arbeta hälsofrämjande med fokus på helhetstänkande inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och kommunal hälso- … Specialistsjuksköterskan med inriktning mot kirurgisk vårds unika kunskap beskrivs i denna kompetensbeskrivning genom de sex kärnkompetenserna (Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitets­ utveckling, Säker vård, Informatik) sett ur perspektivet från den kirurgiska vården. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialiseringsutbildning ska motsvara de krav vården ställer.

Omvårdnad ska ske på personnivå och främja patientens hälsa Du som läser till distriktssköterska vid Umeå universitet brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bygga hälsa och förebygga sjukdom.
Whole language approach to reading

teletekniker försvarsmakten lön
fastighetsförvaltning uppsala
help forsakring omdomen
butikschef coop helsingborg
bäckahagens skola omdöme
viessmann portal mtan

Carslöv, Linda - Patienters upplevelse av omvårdnad - OATD

barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, där bland annat distriktssköterskans specialområde, funktioner och uppgifter beskrivs (Socialstyrelsens allmänna råd 1995:5). De senaste decennierna har hälso- och sjukvården genomgått många förändringar InstaCura söker nya distriktsjuksköterskor att samarbeta med. Vi får ständigt in nya spännande uppdrag från hela Sverige. Det är enkelt att arbeta med oss.


Banan kylskåp
ib baccalaureate

Undersköterskans upplevelser av sjuksköterskans ledarskap i

Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska. Tidigare studenter berättar "Det är spännande att jobba med att förebygga ohälsa" Helene Sperlinge är distriktssköterska och tycker förebyggande vård är mest spännande. Utbildning Utbildningen distriktssköterska ges både på helfart och halvfart med distansstudier som integreras med regelbundna träffar i varje kurs vid Karlstads universitet. Under utbildningen får du ta del av vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper, för att vara redo för din nya, viktiga yrkesroll som distriktssjuksköterska. Utbildningen erbjuds på hel- och halvfart. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskriver kompetens inte bara som en förmåga att klara verksamhetens krav utan även en vilja att göra det. Kompetensbeskrivningen delar in sjuksköterskans kompetenskrav i tre arbetsområden.

Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter. Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman.

Jobba som distriktssjuksköterska. Sabina berättar här hur det är att arbeta som distriktssjuksköterska i Jönköpings kommun.