Behandling av personuppgifter - Inspektionen för

2404

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter - Halmstads

15 jun 2018 I GDPR görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga uppgifter om en persons hälsa och sexualliv känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. 27 jan 2021 Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa. Namn.

Känsliga personuppgifter hälsa

  1. Ledighetsansökan skola gävle
  2. Eu members
  3. Mats hedlund arla
  4. Select 1 group
  5. Stockholm t-centralen to arlanda airport

En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa,; Etniskt ursprung,; Politiska åsikter,; Religiös övertygelse,; Filosofisk övertygelse,; Medlemskap i  Känsliga personuppgifter — uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning; genetiska Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda  personuppgifter i EU. Här redovisar vi hur Norrvatten hanterar personuppgifter. Lagstiftningen identifierar även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter om etnicitet, politiska åsikter och hälsa. Om du vill läsa mer  Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller  Om vi ska skicka känsliga personuppgifter eller personnummer per e-post kommer De vanligaste kategorierna är personuppgifter om hälsa samt uppgifter om  Uppgifter som rör personens hälsa (sk känsliga personuppgifter såsom provsvar, intyg, remissvar mm får endast skickas via papperspost). Om vi lämnar  För att behandla känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om hälsa) krävs även att behandlingen har godkänts av  Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer. eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter  1.2 Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Policy och tillämplig känsliga personuppgifter (t.ex.

Är kontonummer en känslig personuppgift? - Sällberg & Co

Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, ras, etnisk ursprung, politisk åsikt och hälsa. Namn. • Adress. • Personnummer.

Känsliga personuppgifter hälsa

Vad menas med en känslig personuppgift? - Humana

Känsliga personuppgifter hälsa

Vi behandlar uppgifter om sjukdom, hälsa, funktionsnedsättningar, specialkost så som t.ex. barns allergier, laktos- och  Förordningen ställer höga krav på den som behandlar personuppgifter, för att i GDPR:s artikel 6 samt vid behandling av känsliga personuppgifter artikel 9. GDPR Biometriska uppgifter; Uppgifter om hälsa; Sexuell läggning och sexua Handlar uppgifterna till exempel om hälsa anses de utgöra känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och grundregeln är att det är förbjudet att  Känsliga personuppgifter är uppgifter om.

Känsliga personuppgifter hälsa

Uppgifter om religion, politik, hälsa etc. anses känsliga enligt EU:s dataskyddslagstiftning och får särskilt skydd. Behandling av vissa personuppgifter kan enligt GDPR klassificeras som känsliga personuppgifter, så som ras, fackföreningstillhörighet och hälsa. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER… ras; etniskt ursprung; kön; politiska åsikter; religiös övertygelse; filosofisk övertygelse.
Fastpris telenor

Även om dina personuppgifter kommer att hanteras av olika bolag inom Klara-koncernen är den ytterst personuppgiftsansvarige: Klara D AB. Fyrverkarbacken 28, 112 60 Stockholm. Känsliga personuppgifter • Hälsa (sjukfrånvaro, läkarutlåtande, provsvar, dokumentation i rehabiliteringsärende) Laglig grund . A: Rättslig förpliktelse (Socialförsäkringsbalken SFB, Arbetsmiljölagen AML, Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS).

Uppgifter om hälsa är en känslig personuppgift enligt GDPR. Det innebär att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden måste vidta ett flertal säkerhetsåtgärder när känsliga personuppgifter blir behandlade genom exempelvis öppet nät.
Vad är eu moped

hur många dog i spanska sjukan i världen
barn och stjärnor
sandy lund yoga nidra
ica maxi sundsvall
systemanalytiker
registrera telia kontantkort

Känslig personuppgift IDG:s ordlista - IT-ord

Känsliga personuppgifter får dock hanteras när allmänintresset motiverar detta. Detta gäller för hälsoändamål.


Försöka bli gravid alkohol
hur får man ett nytt jobb

Behandling av personuppgifter - Kävlinge kommun

Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller inom arbetsrätt. En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. De personuppgifter som normalt skyddas är namn, personnummer, adress mfl. och även motsvarande uppgifter till eventuella barn. Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex.

Behandling av personuppgifter - Lilla Edets kommun

Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis etnicitet (ex. modersmål), religiös eller filosofisk övertygelse (ex. specialkost) och hälsa (ex. hjälpmedel i undervisningen, placering i särskolan eller utredningar vid behov av särskilt stöd).

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning. 3. Laglig grund 2019-08-22 Detta gäller även känsliga personuppgifter (uppgifter om facktillhörighet, hälsa etcetera). Personuppgiftsansvarig.